Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan röra frågor om köp av fastighet eller felansvar vid förvärv av fastighet, t ex dolda fel mm.
Vi hjälper er även med frågor ang fastighetsbildningar, avstyckningar, servitut och bygglovsfrågor mm.

hem

Advokat Elisabeth Johansson

Tel: 0300-564080
Mobil: 0706-600145

Fax: 0300-564081
E-post: advokat@johansson5.nu

Advokat Agneta Olbing

Tel: 0300-564082
Fax: 0300-564081

E-post: advokat@olbing.nu