Vi är en Advokatbyrå med huvudkontor i Onsala. Vi har även ett kontor i Mölndal. Verksamheten har funnits sedan 2003

Elisabeth Johansson

Jag har lång erfarenhet som jurist och advokat. Min jur kand examen tog jag vid Lunds universitet 1987. Efter några år som skattejurist i Stockholm, valde jag att börja arbeta på en advokatbyrå som nästan uteslutande arbetade med familjerätt och brottmål, advokatfirman Gunilla Johansson AB i Varberg. Där arbetade jag som biträdande jurist mellan 1992 och 1997. Jag blev medlem i Advokatsamfundet 1997 och är alltså advokat sedan dess. Sedan mer än 20 år driver jag en egen advokatfirma och har haft kontorsgemenskap med advokat Agneta Olbing de senaste 15 åren. Tillsammans arbetar vi under namnet Onsala-advokaterna och har vårt kontor på Smedjan företagscentrum i Onsala.

Min huvudsakliga inriktning är familjerätt och brottmål. Inom familjerätten är det främst alla tvister kring barn, vårdnadstvister eller tvister kring barns boende och umgänge, som jag har specialiserat mig på. Jag kommer också att inom kort börja åta mig uppdrag som medlare i vårdnadsmål. Testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal m fl familjerättsliga dokument upprättar jag givetvis också och är således verksam inom de flesta frågor gällande familjerätt.

Inom brottmål åter jag mig både uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde, dvs ombud för brottsoffret. Jag åtar mig också uppdrag som särskild företrädare för barn.

Utöver familjerätt och brottmål arbetar jag också en del med uppdrag som offentligt biträde i olika ärenden inom förvaltningsrätten samt mål inom fastighetsrätt, t ex fel i fastighet och servitutstvister.

Hos mig kan ni också boka juridisk rådgivning i olika frågor. Det kan bli aktuellt när man inte vet om man behöver anlita advokat och istället behöver lite rådgivning hur man ska gå vidare med ett ärende eller om man ska gå vidare med det.

Agneta Olbing

Tog min examen vid Lunds universitet 1989.

Arbetade härefter som biträdande jurist på Odevall och Olbing Advokatbyrå i Göteborg fram till 1997.

Har efter det arbetat på egen byrå i Kungsbacka och nu sedan 2004 på Smedjans företagscentrum i Onsala.

Jag arbetar med fastighetsrätt, familjerätt, arvsrätt och brottmål.

Fastighetsrätt kan röra frågor om köp av fastighet eller felansvar vid förvärv av fastighet, t ex dolda fel mm.
Vi hjälper er även med frågor ang fastighetsbildningar, avstyckningar, servitut och bygglovsfrågor mm.

Familjerätt rör alla frågor som uppstår vid giftermål, skilsmässor, vårdnad, sambofrågor, arvsfrågor, framtidsfullmakter, bouppteckningar, testamenten mm